Ziemeļvalstu modelis: Somijas pieredze

2009/2010. akadēmiskā gada laikā tiks rīkota lekciju sērija par Ziemeļvalstu sabiedrības modeli un iespējām to piemērot arī Baltijas valstīs.

Pasākumu cikla ievadlekcija Somijas pieredze: Neatkarīgas valsts un tās labklājības celšana notiks 10. novembrī plkst. 16:00-18:00 Rīgas Ekonomikas augstskolā, Strelnieku iela 4a.   

Centīsimies izzināt, kā ir attīstījusies Somijas valsts, sabiedrība un kultūra laika posmā no 1910. gada līdz tūkstošgades beigām. Kā viņi tika galā ar ārējiem draudiem? Kādu iespaidu atstāj ātrmainīgā pasaule uz vērtību un nacionālās identitātes veidošanos un Somijas sabiedrības uzbūvi?
Lekciju lasīs profesors Henriks Meinanders (Henrik Meinander) no Helsinku Universitātes. Diskusijas uzturēšanai viņam asistēs profesors Daunis Auers no Latvijas Universitātes.