"BALTIJAS EIROREĢIONĀLĀ SADARĪBAS TĪKLA" APAĻĀ GALDA DISKUSIJA

Š.g. 6.jūnijā Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā rīko apaļā galda diskusiju, kurā aicināti piedalīties pārstāvji no visiem Latvijas eiroreģioniem un no valsts institūcijām. Diskusiju mērķis ir uzturēt un stiprināt dialogu starp eiroreģioniem un centrālajām valsts institūcijām.

Laiks: Otrdien, 6. jūnijā, plkst. 10:00 – 17:00
Vieta: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Rīgā, Marijas ielā 13/3 (Berga Bazārā)  
INTERREG IIIB projektā "Baltijas Eiroreģionālās sadarbības tīkls" (angl. BEN – Baltic Euroregional Network) piedalās 35 partneri, tajā skaitā pieci no Latvijas. Projekta mērķis ir eiroreģionu kompetences un kapacitātes celšana, veidojot tos par kompetentiem partneriem sadarbībai ar nacionālajām un starptautiskām institūcijām. Šī apaļā galda diskusija ir otrā no trim projektā plānotajām.