DISKUTĒS PAR PATĒRĒTĀJIEM PIEEJAMO INFORMĀCIJU PAR SADZĪVES ĶĪMIJAS PRODUKTIEM

Šā gada 6.septembrī Rīgā, viesnīcas "Konventa Sēta" zālē "Georgs" notiks starptautisks seminārs "Patērētājiem pieejamā informācija par sadzīves ķīmijas produktiem- instruments, lai samazinātu riskus videi un cilvēka veselībai".

Starptautiskā semināra galvenie mērķi ir celt patērētāju tiesību un vides aizsardzības organizāciju zināšanu līmeni par potenciālajiem riskiem, kas saistīti ar sadzīves ķīmijas produktu lietošanu un  par veidiem, kā patērētāji var samazināt minētos riskus. Kā vēl viens nozīmīgs semināra mērķis minams savstarpējās  sadarbības starp Baltijas valstīm, Dāniju, Norvēģiju, Vāciju un  Krievijas Federāciju veicināšana patērētāju informēšanā par sadzīves ķīmijas produktiem.

Seminārā piedalīsies apmēram 30 dalībnieki – pārstāvji no Baltijas valstīm, Dānijas Ekomarķējuma padomes, Norvēģijas ekomarķējuma padomes, Vācijas Vides aģentūras, Krievijas federācijas. 

Seminārs tiek organizēts projekta “Patērētāju iespējas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko produktu radītos riskus cilvēka veselībai un videi”. Projekta partneri ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Norvēģijas Ekomarķējuma padome (Ecolabelling Norway) un Dānijas Ekomarķējuma padome (Ecolabelling Denmark). Projektu atbalsta Latvijas Vides ministrija, Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs un projektam finansiālu atbalstu sniedz Ziemeļvalstu Ministru padome.