Dr. HANSA BLIKSA (Hans Blix) LEKCIJA UN DĀVINĀJUMS

Pēc Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā un Rīgas Juridiskās augstskolas uzaicinājuma Dr. Hanss Blikss (Hans Blix) nolasīs publisku lekciju „Apvienoto Nāciju Organizācija un Irāka, masu iznīcināšanas ieroči, vardarbības pielietošana – Ziemeļvalstu jurista viedoklis”. Lekcija notiks Rīgas Juridiskajā augstskolā piektdien, 20. maijā plkst.14.30 Sorosa auditorijā (ieeja no Strēlnieku ielas 4a).

Vizītes laikā Rīgā Dr. Hans Blikss Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkai dāvinās grāmatas un žurnālus starptautiskajās tiesībās:

International Law Reports” izdevumus par starptautisko publisko tiesību tiesu praksi;

monogrāfijas par starptautisko publisko tiesību jautājumiem, īpaši par starptautisko līgumu tiesībām;

ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūcijas no 1945. gada līdz mūsdienām; 

gadagrāmatu kolekciju „British yearbook of International Law” un „Yearbook of the International Law Commission”;

žurnāla „American Journal of International Law” komplektu.

Dr. Hanss Blikss ir Goda ģenerāldirektors, bijušais Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors, bijušais Apvienoto Nāciju Organizācijas uzraudzības, saskaņošanas un kontroles komisijas priekšsēdētājs.