IKVIENA VIDUSSKOLA LATVIJĀ SAŅEM GRĀMATU "ZIEMEĻVALSTU VĒSTURE"

Uzsākot jauno mācību gadu, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā vēlas dāvināt visām 395 Latvijas vidusskolu bibliotēkām grāmatas „Ziemeļvalstu vēsture” eksemplāru.

Šī gada 20. septembrī plkst. 14:00 Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā notiks svinīga grāmatu pasniegšana 38 skolu valžu pārstāvjiem no visiem Latvijas rajoniem un pilsētām. Skolu valdēm tiks uzticēts saņemt un nodot tālāk sava rajona un pilsētas vidusskolu bibliotēkām grāmatas „Ziemeļvalstu vēsture”.

Dāvinot šo grāmatu, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā novēl, lai grāmatā lasāmās vēsturiskās norises skolēnos veicina izpratni par Ziemeļvalstīm, par šo valstu pagātni un attīstību mūsdienās. Ceram, ka grāmata mācību procesā kalpos kā noderīgs uzziņu avotu par mūsu kaimiņvalstīm - Somiju, Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju.

Grāmatas autori - somu vēsturnieki Sepo Hentile, Kristians Krecls un Panu Pulma, balstoties uz jaunākajām vēstures atziņām, apkopojuši vēstures norises Ziemeļvalstīs no vikingu laikiem līdz mūsdienām. Grāmata iepazīstina ar Ziemeļvalstīm, kas ir kultūras, politiskajā un tautsaimnieciskajā ziņā vienots Eiropas mazo valstu kopums. Nozīmīgu vēsturisku notikumu kontekstā Ziemeļvalstis salīdzinātas savā starpā un ar citām Eiropas valstīm.

Grāmatu „Ziemeļvalstu vēsture” šoruden klajā laidusi izdevniecība Nordik.