JAUNAS ZIEMEĻU MINISTRU PADOMES GRANTU PROGRAMMAS NVO ATBALSTAM BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ

Šā gada 6.oktobrī Rīgā, Ziemeļu Ministru padomes ģenerālsekretārs Pērs Unkels prezentēja jaunu, vērienīgu grantu programmu NVO atbalstam Baltijas jūras reģionā, kas domāta nevalstiskajām organizācijām (NVO) pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai un ciešākai NVO pārrobežu sadarbībai. 

Ziemeļu Ministru padome iecerējusi NVO atbalsta programmas darbību visās trīs Baltijas valstīs, Ziemeļrietumu Krievijā un Kaļiņingradā, Baltkrievijā un Polijā, kā arī Ziemeļvalstīs. Programmas kopējais gada budžets ir 5 miljoni dāņu kronu, kas ir aptuveni 471 500 latu. Viena projekta finansējums iespējams no 100-500 tūkstošiem dāņu kronu viena gada laikā.

Projektus var iesniegt nevalstiskās organizācijas un bezpeļņas sabiedriskās organizācijas, kuras nepieder un netiek kontrolētas no valsts, pašvaldību iestāžu vai privātu uzņēmumu puses, un kuras pēc savas būtības ir ar atklātu un demokrātisku struktūru.