PROJEKTU KONKURSS RADOŠO INDUSTRIJU JOMĀ

Ziemeļu Inovāciju centrs izsludina projektu konkursu radošo industriju jomā ar mērķi atklāt jaunu uzņēmējdarbības potenciālu. Projektu pieteikumus var iesniegt gan Ziemeļvalstu, gan Baltijas valstu speciālisti, kuri darbojas industriju federācijās, inovāciju institūtos, pētniecības institūtos un citās atbilstošās organizācijās.

Projektu pieteikumiem jāatbilst šādām tēmām:

1.Radošo industriju finansēšana

2.Intelektuālā īpašuma tiesības

3.Dizains – Ziemeļvalstu konkurētspējīga priekšrocība

4.Digitālā interaktīvā industrija

Projektu iesniegšanas termiņš: š.g.16.oktobris.
Vairāk informācijas lasiet: http://www.nordicinnovation.net/article.cfm?id=1-853-467.