STIPENDIJAS VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀŽU DARBINIEKIEM

Šā gada pavasarī Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā saņēma pieteikumus Ierēdņu apmaiņas stipendijai no 40 personām. Birojs piešķīra stipendijas 5 individuālajiem pretendentiem un 20 pārstāvjiem no grupu delegācijām par kopīgo summu 17 305 LVL.

Stipendiju saņēmēji pārstāv Baltijas Asamblejas sekretariātu, Valsts Reģionālās Attīstības aģentūru, Valsts Probācijas dienestu, Rīgas Domes Attīstības departamentu un Latgales priekšpilsētas izpilddirekciju, Valkas rajona padomi, Krāslavas rajona padomes Tūrisma informācijas centru, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldi un Tukuma domi.

Ierēdņu apmaiņas programma sniedz iespēju katram stipendijas saņēmējam tuvākajā laikā doties iepazīt savu kolēģu darbu vismaz uz divām Ziemeļvalstīm. Stipendijas sekmēs apgūt darba pieredzi šādās institūcijās: Ziemeļu Padomes sekretariāts, Zviedrijas Probācijas dienests, Somijas Tūrisma padome, Norvēģijas pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, NORDREGIO, Norvēģijas Pilsētu un reģionālās izpētes institūts, Ērebrū (Zviedrija) pilsētas arhitektūras pārvalde, Bergenas (Norvēģija) Veselības departaments, Helsingborgas un Vadstenas (Zviedrija), Stūrstrēmas un Olborgas (Dānija), kā arī Bjerkraimes (Norvēģija) pašvaldības un  Dienvidostrobotnijas reģiona padome.

Pēc Valsts Probācijas dienestu pārvaldes iniciatīvas 4 eksperti no Norvēģijas (National Mediation Service) ar ZMP atbalstu ieradās Latvijā vadīt semināru Probācijas dienestu darbiniekiem.