TIKS RADĪTA PLATFORMA EIROREĢIONU SADARBĪBAI BALTIJAS JŪRAS VALSTĪS

Š.g. 27.septembrī Viļņā notiks konference, kas veltīta vērienīga projekta „Baltijas Eiroreģionālais Sadarbības tīkls” (BEN) atklāšanai. Šis projekts paredz izveidot sadarbības tīklu starp 35 projektā iesaistītajiem partneriem, tādējādi stiprinot sadarbību eiroreģionu starpā, kā arī starp eiroreģioniem un valsts institūcijām. Eiroreģionus veido divi vai vairāki kaimiņvalstu pierobežu rajoni, kas apvienojušies, lai mazinātu robežu radītos šķēršļus sadarbībai dažādās jomās.

Projektā iesaistītas deviņas Baltijas jūras reģiona valstis, un šo valstu eiroreģionu pārstāvjiem būs iespēja regulāri tikties divu gadu garumā, lai apmainītos ar pieredzi un kopīgi plānotu turpmāko pārrobežu sadarbību.

Projekts paredz noslēgties 2007.gada decembrī ar izveidotu platformu – sadarbības tīklu ekonomikas, sociālās sfēras, vides aizsardzības un kultūras jomās. BEN ietvaros notiks pierobežu rajonu pārstāvju apmācību kursi, semināri un konferences, kā arī pierobežu rajonu un projekta dalībvalstu institūciju pārstāvju tikšanās. Projekta gaitā iegūto pieredzi paredzēts apkopot metodiskos materiālos, kas noderēs pārrobežu sadarbības veicināšanā arī nākotnē.

BEN projekta kopējais budžets sastāda apmēram 1,4 miljonus €, un projekta finansētāji ir Eiropas Savienības programma "Interreg III B", Ziemeļu Ministru padome un Baltijas Jūras valstu padome.