ZIEMEĻU MINISTRU PADOMES NARKOTIKU APKAROŠANAS PROGRAMMAS PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā organizē Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) Narkotiku apkarošanas programmas pieredzes apmaiņas semināru Rīgā, konferenču zālē „Citadele” (Citadeles ielā 12) š.g. 6.jūnijā.

Semināra mērķis ir informēt par ZMP Narkotiku apkarošanas programmas pirmā darba gada Latvijā rezultātiem. Seminārs sniegs iespēju pieredzes apmaiņai un sadarbības stiprināšanai starp valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas narkotisko vielu profilakses jomā.

Dalībnieki varēs iepazīties ar Ziemeļvalstu pieredzi narkotisko vielu profilaksē, kā arī ar Latvijas projektiem, kuru mērķis bija profilaktiskais darbs pašvaldībās un izglītības iestādēs; Seminārā būs iespēja iepazīties arī ar Ziemeļu Ministru padomes Narkotiku apkarošanas programmas rezultātiem Lietuvā un Igaunijā.

Seminārs noritēs latviešu un angļu valodās. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums no angļu valodas. Ja Jūs vēlaties piedalīties šajā seminārā, lūdzu, reģistrējieties līdz š.g. 1.jūnijam. Dalība seminārā ir bez maksas. Sakarā ar ierobežoto vietu skaitu lūdzam pieteikt savu dalību savlaicīgi.

Sīkākas informācijas saņemšanai lūdzam griezties pie padomnieces Dainas Mežeckas Ziemeļu Ministru padomes birojā Latvijā, tālr.: 7 211 506, e-pasts: daina@norden.lv.