“Kultūra kā ilgtermiņa attīstības virzītājs” - Culturability BSR konference notiek Rīgā

No 12. līdz 13.jūnijam Rīgā norisināsies jau trešā projekta Culturability BSR konference, pulcējot kultūras vides speciālistus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas, lai spriestu par kultūru un radošumu kā ilgtspējīgas attīstības resursu, kuru izmantot ekonomisku, sociālu, vides, izglītības un citu sabiedrībai nozīmīgu mērķu sasniegšanai. Konferences dalībnieki ir mērķtiecīgi izvēlēti no dažādu publisko un privāto sektoru vidus, lai radītu vidi diskusijām daudz plašākā līmenī un tādējādi arī radītu jaunus nozīmīgus projektus ar reģionālu un ilgtermiņa ietekmi. Konferences dalībniekus uzrunās Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde.

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam ir viena no tām Eiropas Savienības iniciatīvām, kurā ilgtspējīgas kultūras jēdziens ieņem nozīmīgu vietu. Projekts Culturability BSR ir tapis, lai zināšanas par kultūras un radošuma procesiem būtu ilgtspējīgas attīstības pamats. Projekts ir partnerības projekts, kurā iesaistījušies Ziemeļu Ministru padome, Polijas Kultūras ministrija, Šlēsvigas-Holšteinas (Vācija) federālās zemes valdība un Latvijas Kultūras Ministrija. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu un tapis ar Nodibinājuma Rīga 2014 atbalstu. Projektu atbalsta peldošā mākslas galerija Noass un Jūrmalas Pilsētas dome. Projekta galvenais uzdevums ir veidot sadarbību starp projektā iesaistītajiem partneriem, attīstot radošo industriju, pilsētu attīstības un sociālo inovāciju iniciatīvas, izmantojot un iesaistot kultūru integrētas vides, ekonomiskās un sociālās dimensijas ilgtspējībai. Projekta Culturability BSR ietvaros konferences notikušas jau Vācijā un Polijā. Rīgā notiekošā konference ir pēdējā projekta ietvaros un apkopos virkni konkrētu, novatorisku un noderīgu inciatīvu. Projekta noslēguma pasākums notiks oktobrī  Kopenhāgenā (Dānija). Projekts Culturability BSR norisinās Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros.

Vairāk informācijas : www.culturability.lv.