Ziemeļu - Baltijas valstu drošība 21.gadsimtā

Atlantijas Padome klajā laidusi izdevumu "Ziemeļu un Baltijas valstu drošība 21.gadsimtā: Reģionālā dienas kārtība un globālā loma," kurā apkopoti  viedokļi par dažādām tēmām saistībā ar Ziemeļu-Baltijas valstu drošību, tostarp NATO lomu reģionā, enerģētikas drošību, reģiona lomu transatlantiskajā kopienā. Izdevumā tiek sniegts pārskats par pašreizējo drošības stāvokli reģionā, kā arī pārdomas, kā padziļināt reģionālo sadarbību drošības, aizsardzības un ārlietu jautājumos. Krājums izdots saistībā ar Atlantijas Padomes konferneci "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu drošība 21.gadsimtā", kas notika 7.septembrī.