Mobilitātes programmas KULTŪRA jaunumi

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programmā "Kultūra" līdz 10. oktobrim radošo profesiju pārstāvji un organizācijas var pieteikties atbalstam divos Mobilitātes programmas projektu konkursos - īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai, kas paredz pieredzes apmaiņu starp radošo profesiju un organizāciju pārstāvjiem, kā arī sadarbības un partnerību veidošanu, zināšanu un prasmju attīstību.
Īstermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkursā uz atbalstu var pretendēt aktivitātes, kas ilgst līdz vienam gadam. Maksimālais pieļaujamais atbalsts ir līdz 25 000 eiro, kas sedz līdz 70 procentiem no kopējām projekta izmaksām. Savukārt ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkursā 50 procentu apmērā atbalsts paredzēts aktivitātēm, kas ilgst līdz trīs gadiem. Viena projekta ietvaros paredzētais maksimālais pieejamais finansējums ir līdz 150 000 eiro.
No 19. septembra līdz 17. oktobrim Latvijas radošo profesiju un organizāciju pārstāvji varēs sūtīt pieteikumus arī Mobilitātes programmas radošo rezidenču atbalsta projektu konkursam, savukārt no 3. oktobra līdz 31. oktobrim norisināsies projektu konkurss radošo braucienu atbalstam. Plašāku informāciju par Mobilitātes programmas "Kultūra" projektu konkursiem un pieteikšanās termiņiem var iegūt Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājas lapā www.kknord.org, kur veicama arī elektroniskā pieteikšanās projektu konkursiem. 2012. gada laikā Mobilitātes programmā "Kultūra" paredzēti kopumā astoņi projektu konkursi, tostarp trīs mobilitātes, divi rezidenču atbalsta, divi īstermiņa un viens ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkurss. Šobrīd jau ir noslēgusies pieteikšanās piecos no astoņiem 2012. gada Mobilitātes programmas "Kultūra" projektu konkursiem un ir paziņoti četru projektu konkursu rezultāti.
Rezidenču atbalsta programmā apstiprināti divi Latvijas projekti – Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Starpnozaru mākslas grupas Serde iesniegtie projekti ar kopējo finansējumu aptuveni 10 000 latu apmērā. Radošo braucienu atbalstam divos projektu konkursos finansējumu jau saņēmuši 22 Latvijas projekti ar kopējo finansējumu aptuveni 30 000 latu apmērā, kurus iesnieguši Solvita Krese, Inguna Audere, Inta Balode, Sandis Laime, Latvijas Literatūras centrs, RIXC, Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs, Latvijas folkloras mūziķi un etnomuzikologi, Inga Lāce, Kristīne Alksne, Nomadi, Maija Burima, Ieva Birzkopa, Amber Coast Artists, Sandis Kondrāts, Kārlis Neimanis, Gundega Laiviņa, Zane Zajančkauska, Dana Indāne, Inese Zandere, Orbita, Comics culture magazine Kush!.
Savukārt īstermiņa sadarbības tīklu veidošanas programmā finansējumu saņēmuši četri Latvijas projekti, kurus iesniedza Liepājas Leļļu teātris, Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Koncerti un Latvijas Radio koris ar kopējo finansējumu aptuveni 28 000 latu apmērā.
Mobilitātes programmas "Kultūra" viens no mērķiem ir inovatīva un dinamiska Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīves veidošana. Katra valsts piedalās programmas finansēšanā ar noteiktu līdzmaksājumu. Baltijas valstu ikgadējā finansiālā iemaksa dalībai programmā tiek aprēķināta pēc katras valsts iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā gadā. Kultūras ministrija 2011. gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programmas Kultūra īstenošanai piešķīra finansējumu 23 230 latu apmērā, savukārt radošo profesiju pārstāvji un kultūras organizācijas programmas ietvaros 2011. gadā kopumā ir saņēmušas gandrīz 85 000 latu finansējumu.
2011. gadā Mobilitātes programmas Kultūra sniegtās iespējas izmantojuši daudzi Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas, tostarp Ivo Briedis, Astrīda Riņķe, Laura Stašāne, Odrija Fišere, Valters Sīlis, Jānis Garančs, Kaspars Lielgalvis, Zane Gruntmane, Arturs Punte, Ilze Vanaga, Ilze Zīriņa, Andris Kačanovskis, Ramona Galkina, Anna Sīle, Signe Pucena, Laura Prikule, Ilze Sirmā, Indra Rubene, Elīna Cire, Paulis Liepa, Ēriks Ešenvalds, Kultūras projektu aģentūra Indie, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Neatkarīgā mūzikas ierakstu izdevniecība un koncertu organizācija SKYR, biedrība Creative WorX, nodibinājums Via Cultura, Kultūras projektu koordinācijas centrs un Latvijas Bibliotekāru biedrība.