Valmieras biznesa inkubators viesojas Norvēģijā, Zviedrijā un Igaunijā

Aprīļa beigās notika pēdējā Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora (VBII) pieredzes apmaiņas studiju vizīte Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” ietvaros.

Pavisam VBII delegācija devās uz 7 biznesa inkubatoriem Norvēģijā, Zviedrijā un Igaunijā. 

Pirmā studiju vizīte uz Norvēģiju notika jau 2009.gada oktobrī. Tās laikā VBII administrācijas pārstāvji un četri inkubējamie uzņēmumi apmeklēja Oplandes apgabala pašvaldību un 5 biznesa inkubatorus (Lillehammeres Zinātnes parku, Kappas Uzņēmējdarbības atbalsta centru, Raufosas Industriālo parku, Gjovikas Zinātnes parku un radošo inkubatoru Fabrikken).

Kamēr VBII administrācijai visos inkubatoros bija iespēja satikt Norvēģijas inkubatoru vadītājus un klātienē diskutēt par inkubēšanas principiem, veiksmīgāku darbības organizēšanu un potenciāliem kopīgiem nākotnes projektiem, Valmieras inkubējamie uzņēmumi tikās ar sev līdzīgiem uzņēmumiem Norvēģijas pusē, pārrunājot biznesa specifiku un sadarbības iespējas nākotnē.

VBII uzņēmumi, kas piedalījās mobilitātes programmā, bija SIA "Prog", SIA "A&A Projekts", SIA "I.V. Konsultācijas" un SIA "Voltampērs".

2009.gada novembrī Zviedrijā VBII delegācija apmeklēja Valmieras sadraudzības pilsētas Solnas pašvaldību un zinātnes parku „Stiftelsen Teknikdalen” Borlenges pilsētā, bet Igaunijā viesojās Tartu Zinātnes parkā. Arī šo vizīšu laikā notika gan savstarpējas tikšanās starp inkubatoru administrācijām, gan biznesa tikšanās starp VBII un Zviedrijas un Igaunijas inkubatoru uzņēmumiem.

Studiju vizīšu laikā iegūtās zināšanas, pieredze un idejas kalpoja par neatsveramu atbalstu, kas ļāvis VBII daudz veiksmīgāk un raitāk uzsākt darbību, nodibināt vērtīgus kontaktus un domāt par jauniem un interesantiem projektiem uzņēmējdarbības vides veicināšanai Valmieras, Gulbenes un Valkas rajonos.

Pēc mobilitātes programmas realizēšanas VBII ir vairāki reāli un taustāmi rezultāti. Ir sagatavoti un iesniegti 3 starptautiska mēroga projekti, kuros partnerībā ar VBII piedalās arī Norvēģijas, Zviedrijas un Igaunijas inkubatori; projekti iesniegti Interreg IVB Baltijas jūras reģiona programmas un Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas ietvaros. Šobrīd, piesaistot Skandināvu un Igaunijas partnerus, tiek gatavots projekts arī Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Tāpat VBII ļoti pozitīvi novērtēja Zviedrijā apmeklētā inkubatora „Stiftelsen Teknikdalen” inkubēšanas un darbības principus, kurus pakāpeniski plānots ieviest un realizēt arī Valmierā, nodrošinot vēl augstākas kvalitātes un vēl profesionālākus inkubēšanas pakalpojumus Ziemeļlatvijā.

» Lasiet Neatkarīgās Rīta avīzes rakstu "Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators paredz pārsniegt izvirzītos mērķus"

Studiju vizītes tika organizētas, pateicoties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” piešķirtajam finansējumam.