Rīgā notiks starptautisks seminārs Culturability BSR “Kultūra kā ilgtermiņa attīstības virzītājs”

 

15. un 16.jūnijā Rīgā, Eduarda Smiļģa muzejā, E.Smiļģa ielā 37, notiks “Culturability BSR” projekta (Culture for Sustainable Development - Culturability BSR Phase 2) noslēguma pasākums, kurā pulcēsies vairāk kā 40 pārstāvji no visām Baltijas jūras reģiona valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Somijas, kā arī viesi no Norvēģijas un Krievijas. Kultūras tūrisms sasaistē ar radošajām industrijām, kultūras plānošana ar pilsētvides sociālā aspekta iekļaušanu un kultūras spēļošanas rīki (Minecraft), kā sabiedrības izglītošanas, iesaistes un motivācijas instruments. Šie ir daži no “Culturability BSR” projekta rezultātiem, kas tiks pārrunāti projekta “Culturability BSR” noslēguma pasākumā Rīgā, lai rastu pamatu turpmākām aktivitātēm un sadarbības iespējām Baltijas jūras reģionā, lai meklētu veidus kā turpmāk attīstīt sadarbību un lai integrētu projekta rezultātus esošos un turpmākos reģionālos projektus. Tāpat pasākumā tiks apkopoti projekta ietvaros organizēto 6 starptautisko semināru rezultāti, kas notikuši Rendsburgā Vācijā, Viļņā Lietuvā, Gdaņskā Polijā, Pori Somijā, Tallinā Igaunijā un Jūrmalā Latvijā, un kuru gaitā tika nostiprināta un veicināta reģiona pārrobežu sadarbība, veikta zināšanu un pieredzes apmaiņa, kā arī strādāts pie jaunu sadarbības projektu izstrādes.

Jāatzīmē, ka “Culturability BSR” projekts ir viens no Eiropas Savienības Rīcības Plāna flagmaņa (flagships) programmām Baltijas jūras reģionā. Projekta mērķis ir apzināt kultūru kā ilgtermiņa attīstības veicinātāju, nostiprinot un veicinot kultūras integrācijas nozīmi tādās ilgtermiņa dimensijās kā vide, ekonomika un sociālā sfēra, kā arī veicināt starpnozaru un starpdisciplināru sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī starp dažādām organizācijām Baltijas jūras reģiona valstīs. Projekta dalībnieki ir augsta ranga profesionāļi un eksperti no visām Baltijas jūras reģiona valstīm un dalībnieki pārstāv plašu organizāciju, kapacitātes un kompetenču spektru.

Projekta “Culturability BSR” iniciators ir Ziemeļvalstu Ministru Padome kopā ar partneriem Dānijas Kultūras Institūtu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, Šlesvigas-Holšteinas valdību Vācijā, Polijas Kultūras un Nacionālā Mantojuma Ministriju, Latvijas Kultūras Ministriju, biedrību ARS Baltica Vācijā, Baltic Sea Cultural Centre Gdansk Polijā, Skåne reģionu Zviedrijā, Pori pilsētu Somijā, Jūrmalas pilsētu Latvijā un NDPC.

Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāki jauni, inovatīvi reģionāli projekti, kas saņēmuši Interreg fondu un Swedish Institute fonda līdzfinansējumu, apliecinot projekta praktisko ietekmi un nozīmi reģiona kultūras, pilsētvides, tūrisma un radošo industriju attīstībā un vienotā stratēģiskajā plānošanā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par semināru, lūdzu, sazinieties ar Gintu Tropu, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomnieci, ginta@norden.lv  / +371 26362558.