Latviešu māksliniece Ieva Epnere Reikjavīkas Mākslas festivālā

No 12. maija līdz 5. jūnijam Īslandē notiek Reikjavīkas Mākslas festivāls, kura ietvaros tiks izstādīta latviešu fotogrāfes Ievas Epneres darbu sērija I Would Like to Be…

Fotogrāfiju sērija ar Īslandes jauniešu foto portretiem tapa 2006. gadā rezidences laikā Īslandē, kurp māksliniece devās ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu.   

Šogad Reikjavīkas festivāla vizuālās mākslas programmas galvenā uzmanība pirmo reizi pilnībā tiek veltīta fotomākslai. Festivāla laikā Reikjavīkā notiek četrdesmit foto izstādes visos muzejos, izstāžu zālēs, mākslas centros un galerijās. Projektos iesaistīti mākslinieki no daudzām pasaules valstīm. Kā nozīmīgākā tiek minēta pazīstamās ASV fotogrāfes Sindijas Šērmanes (Cindy Sherman) izstāde Untitled Film Stills Īslandes Nacionālajā galerijā.

Ievas Epneres darbu izvēli pilsētvides projektam Reality Check tā kuratore Aisa Sigurjonsdotira (Æsa Sigurjónsdóttir) komentē sekojoši:

"Šī Īslandes jauniešu portretu sērija mani piesaistīja ar citādāka veida skatījumu uz ziemeļvalstu jauno paaudzi nekā jau zināmo Eiropas foto meistaru darbos (Thomas Hurmery, Rob Hornstra) Ievas darbiem piemīt īpašs jūtīgums un gaišredzīgums. Šeit jaunieši atklājas kā klusējoša sociāla grupa, individualitātes, kas nolemtas mūžīgām gaidām. Darbi nekad nav bijuši izstādīti Īslandē un festivāls  nu ir īstā reize. Iespējams mēs ar manu kolēģi no Latvijas Inesi Baranovsku attīstīsim šo projektu nākotnē iesaistot autorus kā no ziemeļvalstīm, tā Baltijas."

Savukārt 2010. gada 14. maijā Īslandes Nacionālajā mākslas muzejā latviešu mākslas zinātniece un kuratore Inese Baranovska  nolasīs lekciju par fotogrāfijas attīstības tendencēm Latvijā. Braucienu atbalsta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra".

» Ineses Baranovskas raksts "Māksla vulkāna zemē" (Kultūras Diena, 12.06.2010)

» Reikjavīkas Mākslas festivāla mājaslapa: www.listahatid.is

» Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra"