TV skatlogā: ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam

Svētdien, 15. novembrī, plkst. 9:50 skatieties LTV7 kanālā raidījumu „Aktualitātes”, kurā tiks piedāvāts plašāks izklāsts par nesen pieņemto ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Raidījumā par to runās arī Ziemeļu Ministru padomes Ģenerālsekretārs Haldors Āsgrimsons (Halldór Ásgrímsson).

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam ir pirmā reģionāla līmeņa stratēģija Eiropas Savienības vēsturē. Stratēģijas mērķi īsumā: tīra apkārtējā vide, labklājības pieaugums, pateicoties tirdzniecībai un inovatīviem uzņēmumiem, uzlabojumi transporta un enerģijas sakaru tīklos, operatīva sadarbība nelaimes gadījumu novēršanā un pārrobežu noziedzības apkarošanā.  

Ziemeļu Ministru padome ir bijusi aktīva stratēģijas izstrādē un ir uzņēmusies gan vadošo, gan partnerorganizācijas lomu vairākos no Rīcības plāna 80 projektiem.

Plašāks ieskats par ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam:

http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/sadarbiba-baltijas-juras-regiona/bjs/ (latviešu val.)

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/  (angļu val.)