Baltijas Kultūras fonds sadalījis finansējumu pirmajā projektu konkursā

Jaunizveidotais Baltijas Kultūras fonds ir apstiprinājis pirmā konkursa rezultātus. 400 000 eiro ir piešķirti Baltijas valstu kopīgajiem kultūras projektiem, kas tiks izmantoti 9 projektu atbalstam tēlotājmākslas, mūzikas un izpildītājmākslas jomā.

Kopumā konkursam tika iesniegti 33 projekti. Fonda budžets bija 300 000 eiro, no kuriem katra Baltijas valsts ieguldīja 100 000 eiro. No šīs summas tika atbalstīti seši projekti. Turklāt Baltijas Kultūras fonds saņēma 100 000 eiro ziedojumu no Ziemeļvalstu Ministru padomes par kultūras pasākumu organizēšanu Ziemeļvalstīs. Šī summa tika sadalīta starp trim projektiem:

Ar 50 000 eiro lielu piešķīrumu Lietuvas Mūzikas informācijas centrs sadarbībā ar “Music Estonia” un Latvijas Mūzikas informācijas centru izveidos kopīgu stendu Baltijas valstīm “World Music Expo WOMEX 2019” Tamperē.

Kopprojektam “Nida Art Colony”, ko organizēs Latvijas Mūsdienu mākslas centrs, Narvas Mākslas rezidence un Viļņas Mākslas akadēmija, iepazīstinās ar laikmetīgo mākslu no Baltijas valstīm Helsinkos, piešķirti 25 000 eiro.

Lietuvas Komponistu savienībai, Latvijas Komponistu savienībai un Igaunijas Komponistu savienībai kopīgi piešķirti 25 000 eiro, lai popularizētu mūsdienu mūziku no Baltijas valstīm Zviedrijā un Islandē.

Baltijas Kultūras fonds dibināts 2018. gadā, tā mērķis ir veicināt Baltijas valstu kultūras sadarbību un stiprināt igauņu, latviešu un lietuviešu kultūras atpazīstamību starptautiskā vidē, īstenojot kopīgus kultūras projektus un pasākumus. Finansējums tiks piešķirts katru gadu, un nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 20. februāris. Baltijas Kultūras fonds īpaši atbalsta jaunus un vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus. Projektu pieteikumus izvērtē starptautiska ekspertu komisija sešu cilvēku sastāvā, kuri pārstāv visas Baltijas valstis.