Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobililitātes programmas Kultūra jaunumi

Līdz 1.februārim mākslinieku rezidenču centriem ir iespējams pieteikties finansējumam no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra”, lai varētu uzaicināt pie sevis profesionālus māksliniekus un citu radošo profesiju pārstāvjus un Ziemeļu un Baltijas valstu reģiona. Finansiālais atbalsts, uz kuru rezidences var pieteikties, paredzēts to izdevumu segšanai, kas tieši saistīti ar izvēlēto uzaicināmo  mākslinieku izmaksām. Rezidences var aicināt 2-4 māksliniekus vai nelielu mākslinieku grupu uz laika periodu līdz 2 mēnešiem. Izvēlētajiem māksliniekiem jābūt no kādas Ziemeļu vai Baltijas valsts, bet ne no tās pašas valsts, kurā atrodas rezidence. Līdz 9.februārim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” ietvaros. Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas. Jaunums: braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/