Ziemeļvalstu modelis – ceļš uz Ziemeļvalstu federāciju?

Par Ziemeļvalstu labklājības modeļa vēsturiskajiem aspektiem un citiem Ziemeļu sadarbības jautājumiem 23. martā plkst. 18.00 Ziemeļu Ministru padomes birojā uzstāsies Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas Studiju fakultātes lektors un Helsinku Universitātes doktorants Veiko Spolītis ar lekciju Ziemeļvalstu modelis – ceļš uz Ziemeļvalstu federāciju? 
Ziemeļvalstis kopš pagājušā gadsimta 50.gadiem tiek minētas kā labklājības valsts modeļa piemērs. Šo labklājības modeli veido spēcīga ekonomiskā konkurētspēja un inovācijas starptautiskajos biznesa tirgos, kas apvienotas ar dāsniem labklājības pasākumiem. Ziemeļvalstis vieno sociālais viendabīgumus un līdzvērtīgas iespējas visiem iesaistīties ekonomikā. Pagājušā gada nogalē Ziemeļu Padomes sesijas laikā Īslandes galvaspilsētā Reikjavīkā tika prezentēta sabiedrisko norišu analītiķa Gunara Veterberga (Gunnar Wetterberg) grāmata „Apvienotā Ziemeļu Federācija” , kas ieguva ļoti plašu rezonansi Ziemeļvalstīs. Cik pamatota ir šādas N5 federācijas izveide, kādi pamatojumi tiek ņemti, lai veidotu federālas valstiskas vienības un vai mums trijām Baltijas valstīm (3B) ir cerības pieskaņot savus stratēģiskos mērķus šādu notikumu attīstības iespējamības gadījumā?