Uzzini vairāk par Latvijas Zilo govi

Ceļojot pa Kurzemi un ieraugot Zilo govi sauktu arī par līvu, jūras vai mēness govi, tas vairs nešķiet nekāds brīnums, bet tomēr pārņem mazliet sirreāla sajūta un, protams, arī interese. Pirmskara Latvijā oficiāli reģistrētā Latvijas Zilo govju šķirne ir sena vietējā piena lopu šķirne, kas saglabājusies, pateicoties šo govju spējai pielāgoties pieticīgajiem piejūras smilšaino augšņu ēdināšanas apstākļiem, pašu govju piemīlīgajam raksturam, savdabīgajai apmatojuma krāsai un pateicoties šo govju audzētāju entuziasmam. Sākotnējais audzēšanas reģions bijis Latvijas piejūras teritorijas, bet tagad Zilās govis sastopamas praktiski visā Latvijas teritorijā.

Biedrība Livonian Agro LV saņemot Ziemeļu Ministru padomes NVO programmas atbalstu 2011. gadā ir izstrādājusi un izdevusi interesantu apkopojumu Vadlīnijas ģenētisko resursu dzīvnieku sugu saglabāšanai. Mēs Latvijā varam lepoties ne tikai ar Zialjām govīm, bet arī  tādām īpašām mājdzīvnieku sugām kā Latvijas Baltā cūka, Latvijas Brūnā govs, Latvijas Tumšgalves aita, Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgs un Latvijas vietējā kaza. Ikviens interesents tagad var iepzīties ar šo dzīvnieku šķirņu raksturojumu, fenotipisko raksturojumu, šķirnes pozitīvajām īpašībām un saglabāšanas programmu. Izdevums pieejams latviešu un angļu valodās.www.livonianagro.lv/livonianagro/Sakums.html 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana. Vairāk par programmu www.norden.lv/lv/grantu-programmas/nvo-programmas/zv-un-baltijas-valstis.