Ziemeļvalstu klimata risinājumi 2009

“Ziemeļvastu klimata risinājumi” ir Ziemeļeiropas lielākā konference, kurā tiek apspriesti enerģētikas, transporta un uzņēmējdarbības jautājumi klimata pārmaiņu perspektīvā.

Šīgada 8.-9. septembrī Kopenhāgenā konference pulcēs vairāk kā 1000 ražotāju, piegādātāju, patērētāju un darījumu partneru, kā arī politiķus un zinātniekus, lai runātu par tirgus tendencēm, tā virzītājspēkiem, šķēršļiem un noteikumiem attiecībā uz transportu, energoefektivitāti, atjaunojamo un t.s. saprātīgo enerģiju.   

Ziemeļvastu klimata risinājumi 2009 paver jaunu ieskatu tirgus izzināšanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, vienlaikus piedāvājot debatēt arī par gaidāmo ANO Klimata konferenci Kopenhāgenā.
Konferencei ir izstrādāta startptautiska līmeņa programma ar augstvērtīgām paneļdiskusijām, ekspertu tirgus sesijām, specializētām meistarklasēm un darbnīcām, kā arī apjomīgu klimata risinājumu izstādi un lielisku iespēju iegūt jaunus darījumu kontaktus.  

Vairāk informācijas meklējiet http://www.nordicclimatesolutions.com