Orientēšanās sportisti mācās no zviedru kolēģiem

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšanā. Tāpēc esam gandarīti, ka programmas ietvaros, atbalstot biedrības „Sporta klubs „Mežaparks”” projektu „Baltijas nevalstisko orientēšanās organizāciju stiprināšana ar Ziemeļvalstu pieredzes pārņemšanu”, latviešu valodā ir tapusi jauna un izsmeļoša grāmata Treniņi. Padomi orientēšanās treniņiem sportistiem un treneriem. Grāmata tulkota no zviedru valodas.
Vairāk kā 200 lappušu biezajā grāmatā ir ietverta ļoti daudzveidīga informācija: treniņu plānošana un to analizēšana, fizisko spēju testēšana un izturības treniņu vadība, mērķu izvirzīšana, orientēšanās psiholoģiskie faktori, sporta anoreksija un ieskats bērna attīstības procesos un pedagoģiskajos principos noteikti noderēs gan sportistiem, gan treneriem.

Informācija par cilvēka fizioloģiju un domu spēka brīnumaino darbību, uztura saistību ar sportošanu, veselības saglabāšanu un traumu novēršanu sportojot, pamācības kartes lasīšanā un apvidus izpratnē noderēs ikvienam orientēšanās sporta baudītājam. Grāmatai papildus ir arī mācību plāns. Tāpēc tā īpaši piemērota, lai izglītotos gan orientēšanās klubos, gan mācību iestādēs. Tāpat kā grāmatas izdevēji, arī mēs ceram, ka grāmatā atrodamā informācija palīdzēs radīt zinātkāri un sniegs zināšanas, lai ikviens varētu kļūt par teicamu sportistu vai treneri.

 

Grāmatas digitālā versija ir brīvi pieejama Latvijas Orientēšanās federācijas mājaslapā www.lof.lv un www.skmezaparks.lv. Savukārt iespiestā versija ir pieejama bez maksas AS „Latvijas valsts meži”, veikalā „Maratons”, Latvijas Orientēšanās federācijā, Ziemeļu Ministru padomes birojā Latvijā un sporta klubā „Mežaparks”. Iespiestā grāmata nav paredzēta pārdošanai.