Ziemeļvalstu līderība - vai tā ir īpaša?

Ziemeļvalstu Ministru padomes Politikas analīzes un statistikas departamenta vecākā padomnieka Ulfa Andreassona lekcija "Ziemeļvalstu līderība - vai tā ir tik īpaša?" notiks 27. martā plkst. 17:30 . Lektors ir viens no autoriem nesen publicētajam ziņojumam „Ziemeļvalstu līderība” (Nordic Leadership). Pasākums notiks Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā, Marijas ielā 13/3, (Berga Bazārs).

Ziņojumā ir aprakstīts, kā dažādi kultūras, vadības un vērtību pētījumi raksturo Ziemeļvalstu līdera stilu: horizontālas organizācijas, mazākas formalitātes, līderi ar augstu integritātes pakāpi un uzsvars uz vienprātību. Pētījums arī mēģina analizēt tos faktorus Ziemeļvalstu sabiedrībās, kas varētu izskaidrot Ziemeļvalstu reģiona līderības stilu, īpašu uzmanību pievēršot diviem no tiem: Ziemeļvalstu labklājības valsts veidošanos un tradīciju līdzsvarot dažādu sabiedrības grupu intereses, īpaši darba tirgū.

Šis pasākums tiek organizēts, lai atzīmētu Ziemeļvalstu dienu. 1962. gada 23. martā tika parakstīts Helsinku līgums - sadarbības līgums starp Dāniju, Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju.  

Pasākums ir bezmaksas un notiks angļu valodā.