Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Kultūrai pirmie piešķīrumi

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā Kultūrai no iesniegtajiem 211 pieteikumiem tika atbalstīti 60 pieteikumi no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm par kopējo summu EUR 83 483. Stipendijas radošiem braucieniem ir saņēmuši 17 pieteikumu iesniedzēji no Latvijas, kuru izmaksas tiks segtas EUR 24 361 apmērā. No Igaunijas tika atbalstīti 5 pieteikumi, no Lietuvas – 2.

Kopumā Latvija no līdzdalības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmā Kultūrai pirmajā piešķīrumu reizē ir saņēmusi EUR 89 646.

Kā ziņots iepriekš, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu Rezidenču atbalsta programmā tika atbalstītas 2 Latvijas rezidences (Noass un Ventspils Rakstnieku un tulkotāju māja) par kopējo summu EUR 23 000.   

Bez tam Latvijas mākslas un kultūras organizācijas bija iesniegušas pieteikumus arī Mākslas un kultūras programmai, kuras ietvaros tikuši atbalstīti 3 projekti no Latvijas, kopumā saņemot EUR 42 485.

Paplašināto Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu Kultūrai finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis vienādā apjomā, pamatojoties uz katras valsts ekonomikas apmēru. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma kultūrai darbojas no 2009. līdz 2011. gadam, un to pārvalda Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā: http://www.kknord.org/.