Ziemeļvalstis atgādina par klimata jautājumiem

Ziemeļvalstu premjerministri acina pārējās pasaules valstis vienoties par savstarpēji saistošiem pasākumiem klimata pārmaiņu apturēšanā, tiem atvēlot nozīmīgu vietu uz turpmāko gadu politiskās skatuves. Īpašas pūles tiks pieliktas, lai saistošās vienošanās tiktu apstiprinātas visaugstākajā politiskajā līmenī, ņemot vērā tuvojošos ANO Klimata konferenci Kopenhāgenā.
”Kopenhāgenā mums ir jāpanāk vienošanās par līgumu, kas paredz ambiciozu mērķu sasniegšanu kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. Šiem mērķiem ir jāseko konkrētām darbībām un politikas nostādnēm, kas sekmēs pāreju uz zaļāku un ilgtspējīgāku ekonomiku”, tā ir nolēmuši Ziemeļvalstu premjerministri 14.-15. jūnijā Īslandē kopīgi parakstītajā deklarācijā.

Ziemeļvalstu vadītāji cer, ka ciešāka sadarbība enerģijas efektivitātes celšanā un jaunu enerģijas sistēmu attīstīšanā spēs mazināt ogļskābo gāzu izmešus transporta sektorā. Ministru prezidenti aicina arī pārējās turīgās valstis atbalstīt klimata aizsardzības pasākumus visnabadzīgākajās un visvairāk apdraudētajās valstīs.

Premjerministri arī centīsies panākt, lai tirdzniecība ar Eiropas izmešu kvotām tiktu piesaistīta līdzīgām sistēmām pārējās pasaules daļās, tādējādi izveidojot globālu oglekļa dioksīda tirgu.
Galvenais uzsvars tiek likts uz pētniecisko darbu sešās prioritārajās jomās, tai skaitā enerģijas efektivitātē, vēja enerģijas izpētē un citu ilgtspējīgu enerģijas avotu attīstībā.    

Ziemeļvalstu premjerministru deklarācija par klimata pārmaiņām (angļu valodā)

Informācija par ANO Klimata konferenci: http://en.cop15.dk/