Projekts Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam

„Stabila pilsoniskā sabiedrība” ir Eiropas Komisijas finansēts projekts Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam pēc 2010.gada 19.decembra prezidenta vēlēšanām. Projektu administrē Ziemeļu Ministru padome. 
Projekta mērķi:
1. Sniegt atbalstu represiju upuriem un palīdzēt tiem reintegrēties sabiedrībā.
2. Atbalstīt pilsoniskās organizācijas, it īpaši plašsaziņas līdzekļus, ļaujot tiem turpināt savas aktivitātes un rīkot kampaņas Baltkrievijā un ārpus tās

Projekts tiek īstenots ar divu grantu moduļu palīdzību:
• Grantu modulis A: Atbalsts pilsoniskām organizācijām Baltkrievijā , it īpaši plašsaziņas līdzekļiem, ļaujot tiem turpināt savas aktivitātes un rīkot kampaņas Baltkrievijā un ārpus tās.   
• Grantu modulis B: Aizstāvība starptautiskā līmenī un pasākumi sabiedriskās izpratnes veicināšanai. 

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 17.jūnijs

Vairāk informācijas par projektu „Stabila pilsoniskā sabiedrība Baltkrievijā” mājaslapā www.cssb.lt
Vispārīga informācija:
Ziemeļu Ministru padomes birojs Lietuvā
Didzioji 5, Vilnius
Tel. +370 5 212 36 98
E-pasts: juozas@norden.lt
www.norden.lt