Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

 

Šobrīd mobilitātes fonds ir atvērts pieteikumiem, kas paredzēti īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Pieteikšanās termiņš: 13. oktobris.
Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.kknord.org.  Kontaktpersona: Ginta Tropa, 67820055, ginta@norden.lv

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.