Pieteikšanās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts pārvalde” mērķis ir veicināt efektīvu darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.
Konkursa ietvaros projekta pieteikumus var iesniegt valsts iestādes, pašvaldības un to institūcijas. Tagad projekta pieteikumu drīkst iesniegt arī pašvaldību asociācijas. Mobilitātes programma sniedz finansiālo atbalstu (līdz 70% apmērā) ierēdņiem un citiem valsts pārvaldes sektorā strādājošiem mācību vizīšu, stažēšanos, apmācību vai sadarbības tīklu īstenošanai. Baltijas valstu izstrādātos projektos jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz divām Ziemeļvalstīm. Ja projekta pieteikumu iesniedz Ziemeļvalstu institūcija, viņiem aktivitātēs jāiesaista kolēģi no vismaz divām Baltijas valstīm. Projekti iesniedzami elektroniski līdz 2012.gada 30.martam.

Plašāka informācija par pieteikšanos programmai: Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā: http://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/valsts-administracija , Ziemeļu Ministru padomes biroja Igaunijā mājas lapā www.norden.ee  un programmas portālā: http://www.nb8grants.org/home. Programmu administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā. Kontaktpersona: Madis Kanarbiks (Madis Kanarbik), e-pasts: public.administration@norden.ee, tel. +372 7423625.
Kontaktpersona Latvijā: Daina Mežecka, e-pasts: daina@norden.lv ; tel. 29394399, 67211506.

 

Statistika par konkursa rezultātiem 2011.gadā:
- Kopējais pieejamais budžets - apmēram 280 000 EUR.
- Tika apstiprināti 64 projektu pieteikumi no 79.
- Lielākais piešķirtais finansiālais atbalsts projekta īstenošanai - 12 400 EUR.
- Mazākais piešķirtais finansiālais atbalsts projekta īstenošanai - 743 EUR.