Par ciešāku sadarbību Baltijas reģiona konkurētspējas veicināšanai

Piektdien, 22.janvārī, Baltijas Ministru padomes sanāksmē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas premjeri vienojās par ciešāku sadarbību ekonomikas ilgtermiņa attīstībā un Baltijas reģiona konkurētspējas stiprināšanā. 

 Baltijas Ministru prezidenti uzsvēra uz zināšanām balstītas ekonomikas un pētniecības attīstības lomu tautsaimniecības izaugsmē. Amatpersonas vienojās veicināt sadarbību finanšu un ekonomikas nozarēs, izmantojot visus Baltijas valstu sadarbības formātus. Tādēļ līdz septembrim triju valstu Finanšu un ekonomikas ministrijas izvērtēs iespējas Baltijas ministru padomes ietvaros izveidot ekonomikas un finanšu darba grupa. Tika pārrunāti arī jautājumi par perspektīvu attīstīt koordinētu nodokļu sistēmu, kā arī par Baltijas valstu kopējo interesi eiro ieviešanā.

Valstu vadītāji uzsvēra, ka Baltijas valstu sadarbība ir jāstiprina, lai sekmētu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta - NB8 iespējas jauno globālo izmaiņu laikā.

Tikšanās laikā tika novērtēta triju valstu veiksmīgā sadarbība jaunā NATO stratēģiskās koncepcijas jautājumā, tādejādi veicinot Baltijas interešu pārstāvību NATO dalībvalstu diskusijā.

Premjeri vienojās, ka Baltijas ministru padomes Vecāko amatpersonu komitejai būs jāizvērtē esošo sadarbības formātu efektivitāte un nākotnes perspektīvas. Tāpat triju valstu labklājības un veselības ministrijām būs jāsagatavo priekšlikumi par Baltijas ministru padomes sadarbību ar Baltijas Asamblejas Sociālo lietu komiteju Baltijas valstīm aktuālajos sociālajos jautājumos.

Baltijas Ministru prezidenti pārrunāja arī Baltijas Premjerministru padomes plānoto tikšanos 2010.gada 23.un 24.septembrī, kā arī savu dalību konferencē par reģionu konkurētspēju, kurā piedalīsies Baltijas asamblejas pārstāvji un Baltijas valstu uzņēmēji.

Fotogrāfijas no Baltijas Ministru padomes ir pieejamas Valsts kancelejas interneta foto albumā: http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/sets/72157623135988625/

Baltijas Ministru padomes tikšanos organizē Latvija saistībā ar Baltijas Ministru padomes prezidentūru 2010.gadā. Baltijas Ministru padome (BMP) ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija, un tā ir izveidota 1994. gada 13. jūnijā. BMP uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību valstu izpildvaras līmenī.