Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā

Attīstoties sabiedrībai un tās izpratnei par dažādu sociālo grupu iesaisti, jaunas mērķa grupas tiek iekļautas arī tādā būtiskā uzņēmējdarbības nozarē Latvijai kā tūrisms. Nodrošinot visiem pieejamus tūrisma produktus un pakalpojumus, ir iespēja piesaistīt jaunu tirgus segmentu – cilvēkus ar pārvietošanās grūtībām.
Seminārs ”Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā” notiks 26. janvārī, Eiropas Savienības mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, no plkst. 10.00 līdz 13.00. Piedalīties seminārā tiek aicināti tūrisma nozares profesionāļi, īpaši viesnīcu un restorānu pārstāvji, tūrisma informācijas centru un muzeju darbinieki, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Seminārā būs iespējams uzzināt par pieejamo finansējumu Ziemeļu Ministru padomes administrētajās grantu programmās, kā arī veidot sapratni par cilvēkiem, kam ir pārvietošanās grūtības, kā līdzvērtīgiem tūrisma tirgus dalībniekiem. Tiks prezentēti universālā dizaina principi – ieguvumi un iespējas tūrisma nozarē. Oslo pilsēta Norvēģijā jau vairākus gadus strādā , lai nodrošinātu tūrisma informāciju par pieejamiem tūrisma produktiem un pakalpojumiem – seminārā ar savu pieredzi dalīsies Oslo tūrisma informācijas centra pārstāvji. Tiks prezentēts vides pieejamības kritēriju modelis viesnīcām, restorāniem un konferenču telpām.
Aicinām pieteikties semināram līdz pirmdienai, 24. janvārim, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu: daiga.veinberga@sustento.lv, vai zvanot tel. 26855496.
Semināru organizē Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO Ziemeļu Ministru padomes finansēta projekta „Vides pieejamības veicināšana tūrisma sektorā” ietvaros.
Papildus informācija: Ilze Neimane, projekta vadītāja, tel. 29392749, e-pasts: ilze.neimane@sustento.lv