Finansiāls atbalsts Latvijas uzņēmējiem Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbības ietvaros

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” sniedz finansiālo atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, biznesa inkubatoriem un organizācijām uzņēmējdarbības un ražošanas jomās mācību vizīšu, pieredzes un apmācību apmaiņas vai sadarbības tīklu īstenošanai. Pieteikšanās termiņš 2011. gada 31. marts.
Programmu finansē Ziemeļu Ministru padome un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdības. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” mērķis ir veicināt ekonomisko sadarbību, uzņēmējdarbības vides, reģionālās sadarbības un inovāciju attīstību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu starpā. Visa informācija par pietiekšanos programmai atrodama programmas oficiālajā mājas lapā www.NB8businessmobility.org. Kontaktpersona Kārlis Valters, tel. 67213231, e-pasts business.industry@norden.lv