NVO sadarbības veicināšana labākai ūdens resursu izmantošanai

Baltijas Vides Forums aicina uz starptautisku semināru, kas notiks 10.-11. maijā, Bauskas novadā, viesu namā „Bērzkalni”. Seminārs tiek rīkots projekta "Nevalstisko organizāciju sadarbības veicināšana labākai ūdens resursu izmantošanai" ietvaros un tā mērķis ir dalīties pieredzē un apspriest labākos risinājumus ūdens resursu apsaimniekošanā. 
10. maijā - semināra pirmajā dienā - ir plānotas prezentācijas un diskusijas par to, kā organizēt dažādu iesaistīto pušu sadarbību ūdens resursu apsaimniekošanā, par pieejamiem tehnoloģiskiem risinājumiem notekūdeņu apsaimniekošanā lauku apdzīvotās vietās, kā arī par pieredzi vides kampaņu organizēšanā, lai pievērstu uzmanību ūdens kvalitātei. 11. maijā - semināra otrajā dienā - ir plānots apmeklēt bioloģiskajās notekūdens attīrīšanas iekārtas Rundāles novadā, apskatīt upju atjaunošanas un dabas aizsardzības infrastruktūras objektus  Mežotnes pilskalna apkārtnē.
Seminārārā aicināti piedalīties projektā iesaistīto partnerinstitūciju pārstāvji, vides speciālisti, eksperti un pašvaldību atbildīgie darbinieki, kā arī visi interesenti no Latvijas, Lietuvas, Somijas un Igaunijas. Semināra darba valoda – angļu.
Aicinām reģistrēties semināram līdz š.g. 30. aprīlim, sūtot aizpildītu reģistrācijas anketu uz e-pastu: dace.strigune@bef.lv vai pa faksu 6750 7071. Vēršam Jūsu uzmanību, ka nodrošinām gan transportu no Rīgas uz Bērzkalni un atpakaļ, gan naktsmājas – nepieciešamības gadījumā lūgums to atzīmēt reģistrācijas formā.
Pasākuma programmas uzmetums un reģistrācijas forma.