Zaļā izaugsme zilākai Baltijas jūrai

Zaļā izaugsme zilākai Baltijas jūrai - šāda tēma izraudzīta Baltijas jūras parlamentārajai konferencei, kas šogad notiks Helsinkos no 28. līdz 30. augustam. „Zaļā izaugsme ir jēdziens, kas ietver sevī nozīmīgus izaicinājumus nākotnes sabiedrības attīstībā. Kā mēs varam veicināt ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, vienlaikus būdami sociāli un ekoloģiski atbildīgi ilgtermiņā?” atzīst Kristīna Gestrina, BSPC priekšsēdētāja un Ziemeļu Padomes Prezidija locekle. Gestrina uzsver, ka svarīgi atrast gan politiskās, gan praktiskās stratēģijas, lai panāktu videi draudzīgu izaugsmi.

Konferences laikā tās dalībnieki tiks iepazīstināti ar ziņojumu un priekšlikumiem cilvēktirdzniecības apkarošanai Baltijas jūras reģionā, integrētās jūrniecības politikai Baltijas jūrā, tiks diskutēts par zaļo izaugsmi un energoefektivitāti, ES Baltijas jūras stratēģiju un Ziemeļu dimensiju un HELCOM Baltijas jūras rīcības plānu. Vairāk informācijas par konferenci www.bspc.net