VIDEO: Ziemeļvalstu modelis – ceļš uz Ziemeļvalstu federāciju?

Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas Studiju fakultātes lektora un Helsinku Universitātes doktoranta Veiko Spolīša lekcija Ziemeļvalstu modelis – ceļš uz Ziemeļvalstu federāciju? 


Veiko Spolītis, Ziemeļvalstu modelis - ceļš uz Ziemeļvalstu federāciju?