Uzzini vairāk par dzimumu sociālajām lomām

Sadarbojoties LR Labklājības ministrijai un Ziemeļu Ministru padomes birojam Latvijā ir izdota grāmata un metodiskais materiāls pirmsskolas vecuma bērniem par dzimumu sociālajām lomām. Materiāls ir tulkots no dāņu valodas un adaptēts atbilstoši Latvijas situācijai. Metodiskais līdzeklis „Bērnudārzi, kuros ir vieta  PepijPrinčiem un PirātPrincesēm” tapis, lai kalpotu kā „palīgs” skolotājiem, pirms lasīt kopā ar bērniem grāmatu „“Diena, kad Kārlis bija Karlīna” un ”Diena, kad Rūta bija Rihards”. Grāmata un metodiskais līdzeklis ir „nedalāmi”. Grāmatas lasīšanas mērķis ir rosināt diskusijas bērnu vidū – par to, ko dara meitenes, kas piedienas zēniem; vai meitenēm spēlēt futbolu ir kaut kas ārkārtējs; vai zēniem, kuriem gribētos pamēģināt „ģimenes spēli” ar ratiņiem un bēbja pārtīšanu, ir jākautrējas; vai visām meitenēm patīk tikai rozā drēbes, bet visiem zēniem - tumšas; vai zēni vienmēr ir stiprāki un ātrāki, bet visām meitenēm patīk lelles un princeses. Trešdien, 26.septembrī, plkst.12.00 Labklājības ministrija (LM) un Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) birojs Latvijā aicina uz grāmatu „Diena, kad Kārlis bija Karlīna” un „Diena, kad Rūta bija Rihards” atvēršanas svētkiem ZMP birojā.

Pasākumu atklās labklājības ministre Ilze Viņķele. Grāmatu atvēršanas svētkos piedalīsies Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra (VISC) un citu institūciju pārstāvji, kas bija iesaistīti projektā. Metodiskajā līdzeklī un grāmatā skolotāji un citi, kas strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem, var smelties iedvesmu tam, kā atteikties no iesīkstējušiem priekšstatiem par meiteņu un zēnu spējām, prasmēm, savam dzimumam „piedienīgu” uzvedību, un ļaut viņiem būt tādiem, kādi viņi ir, neierobežojot viņu iespējas tikai tāpēc, ka ir meitene vai zēns. Vienlaicīgi metodiskais materiāls un grāmata var kalpot skolotāju pašrefleksijai. - Vai neapzināti neizturamies pret zēniem un meitenēm atšķirīgi? Vai meitenēm tiek piedāvāts spēlēties ar tehniskām lietām vai ārā uzspēlēt futbolu, vai tomēr apriori tiek pieņemts, ka tas viņas neinteresēs? Vai zēni tiek iedrošināti pamēģināt arī „meiteņu rotaļas”? Vai mēs sniedzam vienādā mērā palīdzību zēniem un meitenēm(ģērbšanās, trauku novākšana aiz sevis, piedalīšanās ēst gatavošanā u.c.)? Gala mērķis ir atvērt tradicionālās, strikti novilktās sociālo lomu robežas abu dzimumu bērniem, lai viņiem pavērtu plašākus apvāršņus sevis un pasaules izzināšanai, atklājot viņu patiesos talantus un sekmējot vispusīgāku attīstību.  

 

Pirmsskolas izglītības speciālistus ar grāmatu un metodisko brošūru ir plānots iepazīstināt semināros, ko organizēs Valsts izglītības satura centrs.
Papildus ir plānots apmācīt pedagogus, metodiķus un vecākus darbam ar grāmatu un vienlīdzīgu iespēju zēniem un meitenēm veicināšanu kādā pilotprojekta bērnu dārzā.
Grāmatas atvēršanas svētki notiks septembra beigās.

Sīkākai informācijai: Daina Mežecka, tel. 67211506, e-pasts daina@norden.lv vai Gundega Rupenheite, 67021625, e-pasts gundega.rupenheite@lm.gov.lv  

Grāmata "Todien, kad Kārlis bija Karlīna" & "Todien, kad Rūta bija Rihards", tulkotāja Inga Mežaraupe

Metodiskā brošūra pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem "Pirmsskolas, kurās ir vieta Pepijprinčiem un Pirātprincesēm"