Latvijas zinātnes izvērtējumu veiks Ziemeļu Ministru padomes institūcija NordForsk

Piektdien, 26.oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Ziemeļu Ministru padome  (ZMP)  svinīgi parakstīs līgumu sadarbībai Latvijas zinātnes sistēmas attīstībā. Sadarbības rezultātā plānots veikt Latvijas zinātnes un inovācijas sistēmas, zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju starptautisko izvērtēšanu un zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējumu. Paredzēts arī organizēt un nodrošināt zinātnes un inovāciju politikas starptautiskās ekspertīzes veikšanu un izstrādāt rekomendācijas Latvijas zinātnes un tehnoloģiju politikas attīstībai.
„Līguma parakstīšana ir nozīmīga, jo sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi iegūsim neatkarīgu un starptautisku Latvijas zinātnisko institūciju konkurētspējas vērtējumu. Tas nepieciešams atbildīgu un izsvērtu lēmumu pieņemšanai par Latvijas zinātnes ilgtspējīgu attīstību” , uzsver izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis. Pētījumu veiks ZMP starptautiski atzīta institūcija NordForsk, kas darbojas zinātnes un inovāciju nozarē Baltijas jūras un Ziemeļvalstu reģionā. Institūcijia ir liela pieredze un tā iemantojusi augstu reputāciju zinātnes sistēmu un institūciju izvērtēšanā

ar Latviju salīdzināmās valstīs. NordForsk attiecīgajās zinātnes nozarēs spēj nodrošināt pieredzējušu, augsta līmeņa un neatkarīgu ārvalstu zinātnes ekspertu iesaistīšanu zinātnes politikas, stratēģijas un finansējuma izvērtēšanā.
Izvērtēšanas rezultātā izstrādātie priekšlikumi sniegs būtisku atbalstu ilgtspējīgai pētniecības un zinātnes attīstībai. Izvērtējuma rezultātus paredzēts izmantot, pieņemot lēmumus par reformu īstenošanu Latvijas zinātnē, tajā skaitā, zinātnisko institūciju konsolidācijai un konkurētspējīgo zinātnisko institūciju rīcībspējas uzlabošanai. Izvērtēšanas rezultātiem būs būtiska nozīme, nodrošinot pamatotu Eiropas Savienības (ES) nākotnes Kohēzijas politikas stratēģisko plānošanu un mērķtiecīgu un efektīvu ieguldījumu veikšanu nākamā ES fondu plānošanas perioda ietvaros.     
2012.gada 21.augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja IZM sagatavoto Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 2009. - 2013.gadam īstenošanas rīcības plānu 2012.-2013.gadam. Saskaņā ar apstiprināto plānu, no IZM Tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem paredzēts finansējums 318 720 latu apmērā, lai 136 Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām zinātniskajām institūcijām veiktu starptautisko izvērtēšanu, kā arī veiktu zinātnes un inovāciju politikas ārējo izvērtēšanu.
IZM sagatavotie MK noteikumi "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un ZMP sadarbības līgumu" 2012.gada 23.oktobrī, apstiprināti valdībā. Ar noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40263692&mode=mk&date=2012-10-02