VIDEO: Hravnkela Freijgodes sāga latviešu valodā

Ziemeļvalstu valodu centrs “Nordisk” un Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā 6.februārī plkst. 18:00 aicināja uz grāmatas “ISLANDIEŠU SĀGA: Hravnkela Freijgodes sāga ar komentāriem” atvēršanas svētkiem. Gaumīgais un bagātīgais Islandiešu sāgas izdevums apvieno akadēmisku pamatīgumu un aizraujošu kultūrvēsturisku materiālu. Tajā rodamas gan kartes, gan vissenākais sāgas manuskripta faksimils. Sāgu varēs iepazīt abās valodās – gan latviešu, gan senislandiešu. Sāgu no senislandiešu valodas tulkojusi M.A. Inga Bērziņa, valodas konsultanti: Uldis Bērziņš, Knuts Skujenieks, Dens Dimiņš, Snorre Karkonens-Svensons.

Gaužām īso Hravnkela Freijgodes sāgu var dēvēt par islandiešu sāgu pērli, par meistardarbu miniatūrā. Ne katra lielāka Eiropas valsts var lepoties ar šī kultūrvēsturē unikālā teksta tulkojumu. Pateicoties Bergenas universitātes senskandināvu filoloģes Ingas Bērziņas lieliskajam veikumam, sāgas žanrs Latvijā atklājas apbrīnojami spilgtā, kolorītā un dzīvā tulkojumā. Nezināmais sāgas teksta autors kodolīgi izklāstījis teiksmu par Hravnkelu vien pāris desmitos lappušu, savijot rokrakstos un mutvārdos atrodamās ziņas un sagādājot estētisku baudu kā saviem laikabiedriem, tā, jācer, arī mūsdienu izvēlīgajiem lasītājiem. Lasītāja lielākais ieguvums ir saistoša lasāmviela ar akadēmisku slīpējumu un virsvērtību, aizraujoša grāmata ikvienam pasaules literatūras vai kultūrvēstures cienītājam. Bilingvālais izdevums ļauj līdztekus sāgas tulkojumam ieskatīties arī senislandiešu tekstā. Izdevumu bagātina plaši komentāri, sniegti tulkojumā izmantotie senskandināvu īpašvārdu atveides principi, kā arī ieskicētas sāgu laika sabiedrības galvenās iezīmes, kas palīdz saskatīt sāgas daudzslāņaino vēstījumu.

Foto no pasākuma