Zviedrijas valstsvizīte Latvijā

Zviedrijas karalis Kāris XVI Gustavs un Karaliene Silvija 2014. gada 26. – 27. martā pēc LR Valsts prezidenta Andra Bērziņa ielūguma ierodas valstsvizītē Latvijā. Karaļpāri pavada oficiālā delegācija, kurā ir pārstāvēta arī zviedru valdība, kā arī uzņēmēju delegācija. Valstsvizītes mērķis ir apliecināt un stiprināt ciešās un draudzīgās attiecības starp Zviedriju un Latviju kultūrā, politikā un ekonomikā. Vizītes ievadā karaļpārim paredzētas oficiālās tikšanās ar Valsts prezidentu un Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, svinīga ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa 26. martā plkst. 11.40, kā arī Okupācijas muzeja apmeklējums. Turpinājumā  Karalis atklās Zviedrijas – Latvijas Biznesa forumu  un tiksies ar LR ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, bet Karalienes Silvijas programmā būs vairāki ar kultūru un sociālo jomu saistīti pasākumi. Vizītes laikā tiks arī svinīgi atzīmēta Rīgas Ekonomikas augstskolas 20 gadu jubileja.  

Zviedru Karaliskā nedēļa