„Radoša Eiropa. Radoša pasaule. Radoša daudzvalodība”

Radošuma nedēļas ietvaros Ziemeļvalstu ģimnāzijā 29.aprīlī notiks radošas darbnīcas, kas rosina interesi par dažādu svešvalodu apguvi.

7.-12.klašu skolēni un pedagogi tiks aicināti arī Ziemeļu Ministru padomes biroja radošajā darbnīcā, kur ikviens varēs pārbaudīt savas zināšanas par pārsteidzoši daudzveidīgo Ziemeļu reģionu.  

Pasākuma laikā  darbosies sekojošas valodu darbnīcas: angļu, baltkrievu, dāņu, franču,  igauņu, ivrita, japāņu, krievu, ķīniešu, lietuviešu, norvēģu, poļu, somu, spāņu, ukraiņu, vācu, zviedru un latīņu valodas apguvei. Visas radošās darbnīcas strādās vienlaicīgi, aktivitātēm  paredzot noteiktu laiku, līdz ar to pasākuma ietvaros būs iespējams apmeklēt dažādas radošās darbnīcas!

Pasākumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā, Britu padomes biroju Latvijā, Gētes institūtu, Dānijas Kultūras institūtu un Ziemeļvalstu ģimnāziju.

Pasākuma laiks: 2010.gada 29.aprīlis, plkst. 14.00 – 17.00.
Pasākuma norises vieta: Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija, P.Lejiņa ielā 12, Rīgā, (apskatīt karti).

» Radošuma nedēļa Latvijā norisināsies no 26.-30.aprīlim. Tās mērķis:

  • apzināt un stiprināt saites starp radošumu, izglītību un Latvijas ilgtspējīgu attīstību globalizētajā pasaulē;
  • rosināt jaunu radošo partnerību un iniciatīvu veidošanos stabilas platformas veidošanai radošuma un radošo talantu atbalstam;
  • aktualizēt Globālo Izglītības Visiem nedēļu Latvijā.

Nedēļas pasākumi ietver aktivitātes, kas atklāj daudzveidīgās iespējas un formas, kā atvērt un veicināt mūsu iedzīvotāju radošumu un kā to ieguldīt mūsu valsts izaugsmē un mūsu sabiedrības un ikviena indivīda harmoniskā attīstībā.

Vairāk informācijas: Izglītības un zinātnes ministrijas un Britu padomes biroja Latvijā mājaslapās.