Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2016

2016.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija saņēmusi 83 pieteikumus no valsts un pašvaldību ierēdņiem. No tiem 68 pieteikumi tika apstiprināti un kopējais piešķirtais budžets ir 341 289 eiro. No Latvijas saņemti 19 pieteikumi un atbalstīti 17. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2016 statistika.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija atbalsta pieredzes apmaiņu, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.