Trešais Ziemeļu nākotnes forums

Šā gada 28.februārī Rīgā pulcēsies Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Lielbritānijas premjerministri, eksperti un uzņēmēji, lai diskutētu par zaļās ekonomikas konkurētspēju un digitālās plaisas mazināšanu. Šis būs jau trešais Ziemeļu nākotnes forums. Pirmo reizi tas notika 2011.gada janvārī Londonā, bet otrais – 2012.gada februārī Stokholmā, kura noslēgumā valstu vadītāji atbalstīja Latvijas Ministru prezidenta Valda Dombrovska priekšlikumu trešo forumu organizēt Rīgā.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sekmē informācijas pieejamību un kvalitāti, piedāvā daudzveidīgas komunikācijas iespējas, samazina administratīvo slogu, resursu patēriņu, kā arī veicina tādu informācijas pakalpojumu attīstību, kurus var izmantot ikviens. Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju iesaisti e-vidē, jāmazina digitālā plaisa – jāvairo iedzīvotāju zināšanas, kā arī prasmes un iespējas iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot dažādus e-resursus un e-pakalpojumus.
 
Mūsdienu globālās integrācijas un mobilā darbaspēka apstākļos būtiski integrēt ilgtspējību ikvienā sabiedrības aspektā. Finanšu, ekonomiskā, cilvēkresursu, ražošanas un sabiedrības ilgtspēja virzīs mūs zaļās ekonomikas modeļa virzienā, saistot attīstību ar cilvēku vajadzībām.
 
Zaļās ekonomikas modelis attiecas ne vien uz zaļo enerģiju un atjaunojamās enerģijas avotiem, bet arī ilgtspējīgāku finanšu jomas attīstības vīziju, ko raksturo atbildīga kapitāla izaugsme un ciešas saites starp zinātni un uzņēmējdarbības attīstību.
 
Tikšanās tradicionāli risināsies neformālu diskusiju formā. Apmaiņa ar radošām idejām notiks astoņās diskusijās – četrās par zaļās ekonomikas konkurētspēju un četrās – par digitālās plaisas mazināšanu. Foruma noslēgumā premjerministri prezentēs diskusiju laikā izdarītos secinājumus.
http://www.futureforum2013.gov.lv/lv/