Zinātnes un inovāciju sistēmas analīzes starpziņojums

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā 20.jūnijā organizēja publisko apspriedi, kurā tika prezentēts zinātnes un inovāciju sistēmas analīzes starpziņojums. Zinātnisko institūciju zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējuma mērķis ir gūt Latvijas zinātnisko institūciju zinātniskās un materiāltehniskās kapacitātes novērtējumu, to konkurētspējas izvērtējumu starptautiskā kontekstā, kas dotu pamatu objektīvam pašreizējās Latvijas zinātnes attīstības politikas novērtējumam. Izvērtējums tiek veikts, lai sabiedrība, politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, kā arī akadēmiskā sabiedrība iegūtu iespējami objektīvu priekšstatu par Latvijas zinātnes virzību salīdzinājumā ar pasaules labāko praksi attiecīgajās zinātnes nozarēs. Izvērtējuma rezultātā tiks izstrādāts publiski pieejams, informatīvi analītisks materiāls, kas raksturos Latvijas zinātnisko institūciju darbības zinātnisko kvalitāti, starptautisko atpazīstamību, sabiedriski ekonomisko ietekmi un efektivitāti, kas nepieciešams, risinot zinātnes politikas un stratēģijas jautājumus dažādos līmeņos. Tāpat izvērtējuma rezultātā zinātniskās institūcijas gūs būtiskas ierosmes savas darbības uzlabošanai. 

Ziņojums