Vide un drošība Baltijas jūras parlamentārās konferences uzmanības centrā

Baltijas jūras parlamentārā konference (BJPK), kas ik gadu pulcē parlamentāriešus no visām Baltijas jūras reģiona valstīm, šoreiz norisināsies Nīborgā (Nyborg), Dānijā, no 31. augusta līdz 1. septembrim.
Konferences darba kārtībā galvenā uzmanība tiks veltīta vides un drošības jautājumiem.
„Mēs nedrīkstam aizbildināties ar esošo krīzi ekonomikā, lai mazinātu vai kavētu vides aktivitātes Baltijas jūrā un tās apkārtnē,” konferences priekšvakarā paziņoja BJPK prezidente, Ziemeļu Padomes prezidija locekle un Somijas Parlamenta deputāte Kristīna Gestrina (Christina Gestrin). Viņasprāt, solidaritāte un pārrobežu sadarbība vides jomā kļūst īpaši svarīgas tieši recesijas laikā, kad dažām valstīm nākas ciest vairāk par pārējām.  

BJPK Klimata grupa plāno iesniegt 25 priekšlikumus visām Baltijas jūras reģiona valdībām. Tajos galvenokārt ieteikts mazināt oglekļa dioksīda (CO2) izmešus, palielināt atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvaru un pievērst lielāku uzmanību enerģijas efektivitātei.
Tā kā cilvēku drošībai ir būtiska loma reģiona attīstībā, Nīborgā tiks arī runāts par reģionālo sadarbību cilvēku un narkotiku tirdzniecības apkarošanā, cīņā ar virtuālo noziedzību, kā arī vides katastrofu un pandēmiju novēršanā.  

Vairāk par BJPK: http://www.bspc.net/