Aktualitātes mobilitātes programmā Kultūra

Līdz 22.oktobrim ir atvērts šī gada pēdējais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. Aicinām profesionālus māksliniekus un citus radošo profesiju pārstāvjus izmantot iespēju iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai laika posmam no 1-10 dienām. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/mobility-funding.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs, mākslinieku rezidences, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.