Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma

Apkopojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Kultūra 2009. gada piešķīrumu rezultātus, dalībnieki no Latvijas ir izrādījušies gana aktīvi. 

Mobilitātes stipendijas radošiem braucieniem uz Ziemelvalstīm ir saņēmuši 36 Latvijas radošo profesiju pārstāvji, bet rezidenču atbalsta programmā tika atbalstītas divas Latvijas rezidences: Kultūras un mākslas projekts Noass un Ventspils Rakstnieku un tulkotāju māja. 

Īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu programmā veicās 6 projektu iesniedzējiem, savukārt papildus trīs projektos Latvija figurē piesaistīto partneru statusā.

Jāpiebilst, ka bez tam trīs no Latvijas mākslas un kultūras organizāciju iesniegtajiem projektiem saņēma finansējumu no Mākslas un kultūras programmas, kur, atšķirībā no Mobilitātes programmas, Baltijas valstis ar līdzfinansējumu nepiedalās.

Kopumā Latvija no līdzdalības Baltijas un Ziemeļvalstu mobilitātes programmā Kultūra tās pirmajā darbības gadā ir saņēmusi 243 357 EUR jeb vairāk kā 170 000 LVL.

Mobilitātes programma turpinās arī 2010. gadā, un jau šobrīd tiek gaidīti pieteikumi sekojošās aktivitātēs: individuāliem radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, kā arī mākslinieku rezidenču centru atbalstam. Pieteikšanās termiņi: 10. un 24.februāris.
Vairāk informācijas meklējiet http://www.norden.lv/lv/grants/29

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu Kultūra kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Programma darbojas no 2009. līdz 2011. gadam, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā: http://www.kknord.org/