Latvijas dalība Nordplus Ietvarprogrammā: 2009. gada konkursa rezultāti

Šomēnes, jūnijā, Nordplus Ietvarprogrammas 2009. gada konkursa dalībnieki uzzināja programmas konkursa rezultātus. Šajā Ziemeļu Ministru padomes izveidotajā izglītības sadarbības programmā, kurā piedalās piecas Ziemeļvalstis un trīs Baltijas valstis, Latvijas izglītības iestādes un organizācijas šogad iesniedza 22 projektu pieteikumus, no kuriem Nordplus finansējumu saņems 16 projekti. Turklāt Latvijas skolas, augstskolas, pieaugušo izglītības iestādes un organizācijas kā partneri piedalās septiņdesmit divos Baltijas un Ziemeļu valstu koordinētajos projektos.

Nordplus Ietvarprogrammu 2008-2011 veido trīs nozaru programmas (Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo programma) un viena starpnozaru jeb Horizontālā programma. Visās četrās programmās kopā 2009. gadā tika iesniegti 544 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti ir 403 projekti, sadalot apmēram 8 miljonus eiro kopējā finansējuma.   

Šogad Nordplus Jauniešu programmā pieteikumus iesniedza astoņas Latvijas iestādes. Konkursa rezultātā finansējumu sadarbības projektu īstenošanai saņems Jelgavas 4. vidusskola, Siguldas 3. pamatskola, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Valmieras pilsētas izglītības un sporta departaments, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un Skujenes pamatskola.   

Nordplus Augstākās izglītības programmā 2009. gada konkursam septiņas Latvijas augstākās izglītības iestādes bija iesniegušas savus pieteikumus, no kuriem atbalstīti tiek Vidzemes Augstskolas, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Valsts robežsardzes koledžas un Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas projekti.

Nordplus Pieaugušo programmā no četriem Latvijas organizāciju pieteikumiem finansējums tiek piešķirts trim sadarbības projektiem, kurus īstenos Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», Rites tautskola un Kuldīgas pilsētas Kultūras projektu koordinācijas centrs.

Nordplus Horizontālajā programmā šogad tika vērtēti trīs Latvijas pieteikumi, no kuriem atbalsts tiek piešķirts Bauskas pilsētas Kristīgajai pamatskolai, kā arī Rīgas Izglītības un metodiskajam centram.  

Statistikas dati rāda, ka četrām salīdzinoši nelielajām Nordplus dalībvalstīm – Igaunijai, Īslandei, Latvijai un Lietuvai – ir gandrīz vienāda izglītības iestāžu aktivitāte, uzņemoties projektu koordinējošo lomu. Aktīvākās izglītības iestādes-projektu koordinētājas ir Somijā un Zviedrijā. Tomēr nozīmīga ir arī daudzo iestāžu iesaistīšanās Nordplus programmā kā projektu partneriem, tādējādi gūstot jaunu pieredzi, pārņemot labu praksi un jauninājumus, un stiprinot vienotas Baltijas-Ziemeļu izglītības telpas izveidi.

Vairāk informācijas par atbalstītajiem projektiem un projektu partneriem: Granted Nordplus projects.

Nordplus programma internetā:
www.nordplusonline.org
http://www.apa.lv
http://www.izm.gov.lv