3000 Ziemeļu Ministru padomes publikācijas pieejamas ar Open Access datu bāzes starpniecību

Ziemeļu Ministru padome ir izstrādājusi jaunu atvērto datu bāzi, kas ļauj brīvi piekļūt visiem veiktajiem institūciju pētījumiem, to rezultātiem un ziņojumiem. Tas nozīmē, ka visas publikācijas, ko finansē Ziemeļu Ministru padome, tiek publicētas Open Access datu bāzē un ir pieejamas un par brīvu lejupielādējamas. Datu bāzē šobrīd ir pieejamas aptuveni 3000 publikācijas. Publikācijas var meklēt zviedru, norvēģu un angļu valodās. Datu bāze tiek pārvalda Upsalas universitātes bibliotēkā.

http://norden.diva-portal.org

www.norden.org /OpenAccess