Ziemeļvalstu-Baltijas valstu programma „Kultūra” 2010. gadā

Ziemeļvalstu Kultūras punkts ir paziņojis Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopīgās mobilitātes programmas „Kultūra” šī gada pirmo projektu konkursu rezultātus.

Mobilitātes programmā stipendijas radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm ir saņēmuši 7 Latvijas radošo profesiju pārstāvji: Inese Baranovska, Antra Augustinoviča, Linda Vēbere, Krists Pudzēns, Alīse Nīgale, Margita Zālīte, Inta Balode.  

Rezidenču atbalsta programmā finansējumu saņēma Ventspils Rakstnieku un tulkotāju māja. Atbalsts paredzēts Ziemeļvalstu rakstnieku un tulkotāju ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai.

Īstermiņa sadarbības tīklu programma atbalsta projektus, kas veicina sadarbību un nodrošina pieredzes apmaiņu dažādu kultūras un mākslas jomu profesionāļu starpā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. No Latvijas finansējumu saņēma 3 projekti, kurus bija iesnieguši Latvijas Jaunā teātra institūts, Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola, kā arī Mūzikas un mākslas atbalsta fonds.

Jāatzīmē, ka vēl četri Latvijas projekti - Rakstniecības un mūzikas muzejs, Austrumparka studija, RIXC un kim? - saņēma finansējumu arī no Kultūras un mākslas programmas, kas atbalsta projektus dažādās mākslas un kultūras jomās un kur, atšķirībā no augšminētajiem moduļiem, Baltijas valstis ar līdzfinansējumu nepiedalās.

Kopumā Latvija no līdzdalības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Kultūra” šī gada pirmajos piešķīrumos ir saņēmusi 115 467,-EUR.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu "Kultūra" kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Programma darbojas no 2009. līdz 2011. gadam, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Nākamie pieteikšanās termiņi tiks izsludināti 2010. gada rudenī. Vairāk informācijas meklējiet Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā www.kknord.org