Aicinām uz semināriem par sociālajām pārmaiņām un atbildību: Inta Mieriņa par etnisko nacionālismu

Latvijas Sociologu asociācija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, 2019. gadā  piedāvās semināru ciklu “Sociālās pārmaiņas un atbildība” (1. sezona), ik mēnesi rīkojot vienu  neformālu un koncentrētu domu apmaiņas vakaru, kurā piedalīsies pētnieki un varēs piedalīties ikviens, kas interesējas par sabiedrības problēmjautājumiem un vēlas veidot atbildīgu pilsonisko sabiedrību. Pasākumiem izvēlēts katra mēneša pēdējās ceturtdienas vakars.

Sociālie zinātnieki analizē sabiedrībai svarīgus jautājumus un šo darbu lielākoties veic par publisko finansējumu. Tāpēc ir būtiski, ka sabiedrība var iepazīties ar pētnieku paveikto un pētnieki aktīvi iesaistās publiskās diskusijās. Mēs gribam, lai mirkļbirku piesātinātajā publiskajā telpā, vēl intensīvāk ienāk akadēmiska kalibra redzējums – analītisks un dziļš, taču arī provocējošs un svaigs. 

Pirmais seminārs ciklā "Sociālās pārmaiņas un atbildība", notiks 31.janvārī no 18:00 līdz 20:00, Ziemeļu Ministru padomes biroja telpās, Marijas iela 13/3, Berga Bazārā, ar Latvijas Universitātes asociētās profesores, migrācijas pētnieces Intas Mieriņas stāstījumu par to, kas veicina atbalsta kāpumu etniskajam nacionālismam un galēji labējai ideoloģijai. Stāsta centrā interesants atklājums - neraugoties uz salīdzinoši zemo imigrācijas līmeni, jaunieši postsociālisma valstīs mēdz būt negatīvāk noskaņoti un atstumjošāki pret imigrāciju un imigrantiem nekā jaunieši Rietumeiropā. Tomēr skaidras atbildes „kāpēc”, joprojām nav.

Attieksmi pret imigrantiem Inta Mieriņa ilustrēs, balstoties divu pētījumu datos - starptautiskas salīdzinošas jauniešu aptaujas datos pētījumā MYPLACE un Latvijas emigrantu aptaujas datos. MYPLACE aptauja veikta 14 Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā. Savukārt Latvijas emigrantu aptauja aptvēra 14 068 emigrantu vairāk kā 100 valstīs. Balstoties MYPLACE datos, pētniece aplūkos, kā etniskais nacionālisms, saskarsme ar migrantiem, ekonomiskās grūtības, sociālistiskā pagātne, labklājības režīms, plašsaziņas līdzekļu un informācijas pieejamības piedalās attieksmes pret imigrantiem veidošanā. Balstoties Latvijas emigrantu aptaujas datos, tiks aplūkota saistība starp attieksmi pret imigrantiem un personīgo migrācijas pieredzi.

Inta Mieriņa ir asociētā profesore LU SZF Socioloģijas nodaļā, Sociālo un politisko pētījumu institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore, kā arī vadošā pētniece LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā. 2014-2015.gadā viņa bija apjomīgā projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecība un diasporas politika” vadītāja. Saņēmusi LU balvu zinātnē (2015), Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas veicināšanas balvu (2017).